കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും വൻ സ്വർണ്ണ വേട്ട

0

രിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണം പിടികൂടി. രണ്ട് യാത്രക്കാരിൽ നിന്നായി 1088 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗം പിടികൂടിയത്. ശരീരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചാണ് യാത്രക്കാർ സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി സ്വർണം കടത്തിയ വൻസംഘം തന്നെ പിടിയിലാവുകയും എൻഐഎ, കസ്റ്റംസ് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം സജീവമാക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സജീവമാകുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here